Zásady spracovania osobných údajov

Zásady práce s vašimi údajmi


Sme spoločnosť KNZ Brands, sro


Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach dogmama.pet


Za účelom predaja nášho tovaru a prevádzky našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.


Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Spracovanie osobných údajov


 • Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 • Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to vaše meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

  Z akého dôvodu?

  Spracovávame tieto údaje, aby sme vám mohli doručiť tovar, ktorý si u nás objednáte, poprípade, ak nám dáte súhlas, aby sme vás kontaktovali ohľadom noviniek v našej firme a ponúkli vám ďalšie relevantné produkty.


  Na základe akého právneho dôvodu?

  Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.


  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

  Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané iba po dobu, počas ktorej existuje dôvod na ich uchovávanie a počas ktorej je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


 • Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 • Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa.


  Z akého dôvodu?

  Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu - dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.


  Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).


  Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

  Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.


  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

  Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané iba po dobu, počas ktorej existuje dôvod na ich uchovávanie a počas ktorej je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


 • Newslettery (obchodné oznámenie)

 • Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme váš e-mail a telefónne číslo adresu pre rozosielku našich noviniek.


  Na základe akého právneho dôvodu?

  Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.


  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

  Osobné údaje zákazníkov budú uchovávané iba po dobu, počas ktorej existuje dôvod na ich uchovávanie a počas ktorej je to povolené alebo vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  Kto sa k údajom dostane?


  Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shopify
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb
  • poskytovatelia e-mailingových služieb
  • dodávatelia marketingových služieb


  Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

  Čo by ste ďalej mali vedieť


  V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.


  V našej spoločnosti môže dochádzať k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.


  Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@dogmama.pet

  Používanie súborov cookies


  Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.


  Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.


  Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies : sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies : umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

  Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.


  Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.


  Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.


  Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov


  Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.


  Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov , prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.


  Tieto podmienky sú účinné od 1.9.2023